De overgrote meerderheid ca

Dating alternatieve mensenrechten

Een qadi ten slotte is een islamitisch rechter. Vertalingen van de Koran worden dan ook door moslims gezien als minderwaardig en onbetrouwbaar.

Moslimgeleerden benadrukken daarnaast het allegorische karakter ervan. Na twaalf jaar van vervolging van de moslims onder Mohammed door de Mekkanen vertrokken de eersten naar de stad Medina de zogenaamde Hijra waar ze een islamitisch bestuur vestigen. Men gelooft echter dat de Koran de laatste en beslissende openbaringen van God bevat en dat de andere heilige boeken veranderd en vervalst zijn.

Door de vergevingsgezindheid van God Rahim

Het hoogtepunt van de week ligt voor moslims op vrijdagmiddag, vergelijkbaar met de sjabbat voor joden en de zondag voor de christenen. De Koran geeft ook voorschriften omtrent het gebruik van voedsel. Donkerogige maagden hoerris staan voortdurend tot hun beschikking. Van Koranische moslims spreekt men in het geval van moslims die alleen de Koran accepteren en de Hadith verwerpen. Zij hebben daarmee grote invloed gehad op de ontwikkeling van de islamitische jurisprudentie.

Joden en christenen worden de Mensen van het Boek genoemd en daar de Koran fragmentarisch is opgebouwd, geeft de Koran het advies om bij twijfel de Mensen van het Boek te raadplegen. Door de vergevingsgezindheid van God Rahim kunnen mensen de hemel bereiken. De traditioneel islamitische verklaring voor deze overeenkomsten is dat zowel de geschriften van de christenen en joden onvolledige en verstoorde versies van de islam zijn. Grote dichters worden er als helden vereerd.

Joden en christenen worden de Mensen

In ongeveer de helft van de islamitische landen wordt de sharia in een gemengd rechtssysteem gebruikt, naast een wetgeving volgens westers model. Mensen van het Boek vallen hier niet onder, ondanks de voor moslims moeilijk aanvaardbare drie-eenheid. De islam kent vier aartsengelen en miljoenen beschermengelen. De overgrote meerderheid ca.

Deze vertaling wordt beschouwd als een Koranuitleg en heeft dus niet de heilige status die de Arabische Koran heeft. Naast de Koran wordt door veel moslims aan de Hadith dat zijn de overleveringen van Mohammed en zijn volgelingen veel gezag toegekend. Zie Geschiedenis van de islam voor het hoofdartikel over dit onderwerp. In deze context spreekt men ook wel van volksislam.

Elke moslim is traditioneel verplicht zich, indien maar enigszins mogelijk, aan deze vijf verrichtingen te houden. De praktijk Zie Vijf zuilen van de islam voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Zo zouden de bomen de goede daden symboliseren en de rivieren het geloof van de rechtvaardigen. Men gelooft dat het Arabisch van God komt en dat deze hemelse taal niet goed genoeg in een aardse taal kan worden omgezet. Hij had zijn partner immers moeten afhouden van het overtreden van Gods gebod.

Niets van God is door de mens te kennen, behalve Zijn wil die via Mohammed aan de mens geopenbaard is. Een positieve balans resulteert altijd in rechtstreekse toelating tot het paradijs. Daarom wordt in de praktijk toch vaak een vertaling van de Koran gebruikt.